DROGA PO SIEBIE

Wyruszając w daleką drogę, ważny jest nie tylko cel, lecz także sposób, w jaki się do niego dotrze. Jego osiągnięcie zależy od wielu czynników: ciężkiej pracy, wytrwałości, podnoszenia się z upadków, czy wreszcie wkładu prowadzących Mistrzów. Nierzadko też zdarza się, iż podczas samej wędrówki odkrywa się na nowo, dokąd chce się dojść i kim chce się stać.

BYĆ DLA DRUGIEGO

W tym momencie rola Mentorów jest szczególnie znacząca. Znając potencjał swoich Podopiecznych, potrafią wskazać na przykładzie własnego doświadczenia, na co zwrócić szczególną uwagę. Ukazując szerszą perspektywę, pomagają odkryć, czego najbardziej potrzeba w danym momencie dla efektywnego działania. Wspierają i stawiają wreszcie wyzwania, których podjęcie przynosi nową jakość.

ABC TERMA YOUNG

Wiemy, że rozwój osiąga się jedynie we współpracy z lepszymi od siebie, dlatego współdziałanie z kompetentnymi i kreatywnymi ludźmi pozwala nam znajdować innowacyjne i funkcjonalne rozwiązania. Nie jesteśmy idealni, jednak pociąga nas doskonałość i to ona jest najsilniejszym motorem naszej aktywności. Dążąc do niej, jesteśmy jednocześnie gotowi służyć Drugiemu. Tak powstał program Terma Young.
Długofalowy program rozwoju dla młodych ludzi, których życiowe zainteresowania, umiejętności oraz wartości są zbieżne z działalnością i filozofią firmy Terma. To pomysł na dobry start dla osób, które chciałyby kiedyś wy-korzystać swój potencjał we współpracy zawodowej z naszą Organizacją.
Kiedy inni koncentrują się na tradycyjnych stypendiach, my poszukujemy rozwiązań szytych na miarę potrzeb konkretnego Człowieka, które zmieniają się wraz z jego rozwojem. Wykorzystujemy przy tym pełnię naszych możliwości technologicznych, personalnych i naukowych.
Współpracę opieramy na osobistej, partnerskiej relacji Podopiecznego z jego Mentorami, w której obie strony poznają i wzbogacają się proporcjonalnie do posiadanych możliwości. Asystując przy rozwoju, staramy się patrzeć na Człowieka w sposób najpełniejszy z możliwych.

CHCEMY SŁUŻYĆ POPRZEZ

 • pomoc w procesie edukacji oraz osobistym rozwoju ,
 • dostęp do wiedzy i doświadczenia specjalistów naszej Organizacji z różnych dziedzin,
 • konsultacje merytoryczne odnośnie aktualnych, bieżących zagadnień dotyczących uczestnika programu (prace badawcze, referaty, doskonalenie metod nauki),
 • szerokie, interdycyplinarne spojrzenie na wybrane zagadnienia,
 • dodatkowe zajęcia ze wskazanych dyscyplin według indywidualnych potrzeb w tym również współfinansowanie korepetycji czy zakupu pomocy naukowych,
 • udział w zajęciach na wyższym poziomie edukacji,
 • rozwój przedsiębiorczości i oszczędności w różnych aspektach życia,
 • naukę zarządzania czasem i umiejętnościami,
 • rozwijanie zdolności pracy zespołowej; poznanie swoich mocnych i słabych stron,
 • kontakt z realną firmą (możliwość uczestniczenia w życiu codziennym Organizacji, dniach otwartych, warsztatach i itp.),
 • możliwość współpracy i wymiany poglądów z doświadczonymi pracownikami,
 • dostęp do technologii informatycznych, parku maszynowego, sprzętu pomiarowego, studia fotograficznego, jak i całej infrastruktury technicznej przedsiębiorstwa,
 • współpracę zawodową
 • .

KOGO SZUKAMYProgram kierowany jest do młodych, szczególnie uzdolnionych ludzi, uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów. Poszukujemy osób wyróżniających się nie tylko naukowo, lecz również personalnie, chcących nieść innym dobro w różnych aspektach swojego życia. Jesteśmy otwarci zarówno na osoby zainteresowane zagadnieniami technicznymi, jak i na każdego Człowieka kierującego się wartościami podobnymi do naszych:
 • pokorą,
 • innowacyjnością,
 • pracowitością,
 • oszczędnością,
 • współodpowiedzialnością
 • .
Szukamy ludzi, którzy:
 • chcą być ukierunkowani na wolność w samostanowieniu o swoim rozwoju,
 • nie ograniczają się jedynie do jednego obszaru, ale są żądni poznania i sprawdzenia swoich sił na różnych polach,
 • kreują nowe wartości, wyprzedzając swoją myślą obecną rzeczywistość,
 • nie boją się popełniać w życiu błędów, by stawać się mądrzejszymi i silniejszymi,
 • cenią równość wszystkich ludzi i chcą współdziałać w płaskiej strukturze bez dyrektorów, kierowników, czy przełożonych, będąc współodpowiedzialnymi za dobro swoje i innych.